Agile Quick Scan bij Logicx

Wat doet Logicx

Al ruim tien jaar biedt Logicx mensen van wie het voertuig gestrand is, de helpende hand met vervangend vervoer, berging en transport. Mobiliteit ontwikkelt zich in veel richtingen: van bezit naar gebruik, naar toenemende individualisering, naar striktere wetten en regels. Dat vraagt om een combinatie van vervoersmiddelen en om verfijnde ICT-systemen.

De 24/7 organisatie van Logicx heeft een eigen meldkamer, een vloot jonge voertuigen in veel soorten en maten, transportafdelingen, transportmiddelen, een geavanceerd reserveringssysteem én een landelijk dekkend partnernetwerk inclusief eigen vestigingen. Met nieuwe, innovatieve diensten kan Logicx voorzien in mobiliteitsbehoeften. Geheel of gedeeltelijk. Volledig op maat.

De ICT-systemen waarmee Logicx mobiliteit plant en beheert, worden inhouse ontwikkeld. Deze software wordt steeds verbeterd en uitgebreid, en daarom worden periodieke updates uitgerold. Deze updates worden verwerkt in releases en er wordt getest of de functionaliteit voldoet aan de wensen vanuit de business.

Logicx

Onze medewerkers waren zonder uitzondering vol lof over de professionele houding en vraagstelling en voelden zich flink aan de tand gevoeld.”

Wat hebben we bereikt

Om Logicx zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft DELTAISIS de Agile Quick Scan uitgevoerd met als doelstellingen inzicht te verschaffen in hoe het Agile team presteert, en het identificeren van mogelijke verbeterpunten. DELTAISIS heeft door middel van een snelle analyse een momentopname gemaakt van de werkwijze. De resultaten uit deze scan zijn door DELTAISIS besproken met de klant en van daaruit is een advies geformuleerd met daarin enkele Quick Wins en verscheidene verbeterpunten voor de lange termijn.

Een van de aanbevelingen had te maken met het correct vertalen van de wensen en eisen vanuit de business naar werkende software. In dit kader heeft DELTAISIS een business-analyserol ingevuld binnen het Agile team om de product owner te ondersteunen. Daarmee is het gat tussen de gebruikers en de ontwikkelaars substantieel verkleind.

Bij Logicx heeft DELTAISIS daarnaast een risicogebaseerd softwaretesttraject ingericht, waarin bij elke release, aan de hand van de wensen vanuit de business, op een systematische wijze helder gedefinieerde tests opgesteld worden. Deze tests worden zowel gestructureerd opgezet als uitgevoerd om op die manier efficiënt een gedegen kwaliteitsoordeel te geven over de applicatie.

Daarnaast is een regressietest opgesteld om ook voor toekomstige releases de kwaliteit te waarborgen. Het resultaat hiervan is dat er voor de business continu een duidelijk beeld is van de kwaliteit van de software, op basis waarvan effectief beslissingen kunnen worden genomen over het gewenste vervolgtraject.

Als klap op de vuurpijl is een interne tester opgeleid om de kwaliteit en continuïteit in het team en het proces te borgen. Dit is tekenend voor wat DELTAISIS altijd nastreeft: blijvende toegevoegde waarde.

  • Jonathan Pos

    Jonathan Pos

    IT Professional

    Omdat de software in-house ontwikkeld werd en er korte lijnen zijn, was het mogelijk om heel direct te schakelen tussen de business en IT. Daardoor zag ik dagelijks groei in kwaliteit.

Related Projects