Uw Stand-by ICT beheer partner.
Bekijk meer info over de dienst.

Stand-By dienstverlening

De meeste IT omgevingen zijn tegenwoordig redundant uitgevoerd wat betreft infrastructuur. Op het gebied van personeel en kennis is dit vaak niet het geval, hierdoor ontstaan er risico’s met betrekking tot de kwaliteit en continuïteit van de IT dienstverlening. Het is namelijk niet te voorspellen wanneer iemand ziek wordt en je richt beheercapaciteit niet in op basis van pieken in de werkdruk. Daarnaast is het up-to-date blijven van alle veranderingen in de wereld van IT een tijdrovende en kostbare aangelegenheid.

Wat bieden wij uw bedrijf als Stand-By partner?

Om als organisatie hierop te kunnen anticiperen en zodoende de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen biedt DELTAISIS de Stand-by ICT Beheer dienstverlening. Bij ziekte, vakantie, piekbelasting en kennishiaten bij het eigen personeel kunt u DELTAISIS inschakelen als uw stand-by partner.

Wij documenteren uw IT omgeving en blijven op de hoogte van de veranderingen binnen uw IT omgeving. Zo zijn wij in staat om direct te schakelen wanneer nodig en leveren we u beheerondersteuning en klantondersteuning vanuit ons IT Service Center met medewerkers die geselecteerd zijn op kennis, een hoog analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden.

Het is mogelijk om Stand-By dienstverlening onder kantooruren uit te breiden met 24/7 calamiteitenondersteuning. Zo bent u ervan verzekerd dat u bij verstoringen altijd een beroep op ons kunt doen. Daarnaast zijn de abonnementskosten van onze diensten transparant en betaalt u, middels het ‘pay as you go’ principe, alleen wanneer u ons nodig heeft.