De gepaste sturing op kosten, tijd en kwaliteit.
Bekijk meer info over de dienst of klanten die u voorgingen.

DE BESTE MENSEN BINNEN HANDBEREIK

De competenties van onze managers vormen een solide brug tussen de business, uitvoerende teams en de gebruikers. Kennis van zowel de business als de IT is een must bij onze managers en betrokkenheid bij de uitvoerende teams beschouwen wij als vanzelfsprekend. De focus ligt op het nakomen van afspraken, binnen tijd en budget blijven, contacten warm en lijntjes kort houden. Deze unieke combinatie van gedrevenheid, flexibiliteit en strakke aansturing zorgt voor het succesvol managen van zowel projecten als testprocessen.

Onze testmanagers nemen de verantwoordelijkheid voor zowel de aansturing van het testteam als de sturing op risico’s, kwaliteit en tijdsplanning. Het opstellen van een mastertestplan en het beheren van de voortgang en resources behoort tot de absolute prioriteiten. De sturing op budget, leveringstijden en resultaten behoort tot het takenpakket van de projectmanager. Dankzij de communicatieve en sociale gedrevenheid zijn onze professionals in staat korte lijntjes te houden met zowel de business als de uitvoerende krachten. Het is van belang dat contracten worden onderhouden en contact met de leveranciers warm wordt gehouden. Dit zorgt voor een strakke afstemming binnen uw project met tevreden stakeholders en teams als resultaat.

Wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen

TESTMANAGER

Al onze testmanagers hebben jarenlange ervaring als test engineer bij de meest uiteenlopende projecten. Deze ervaring draagt bij aan het opstellen van mastertestplannen en de aansturing van de teams. Ze zijn betrokken bij de teams en hebben inzicht in de kwaliteiten van de testengineers. Zodoende kan de testmanager inspelen om de huidige situatie om het tot een hoger niveau te brengen. De managers geven leiding, sturing en coaching waar nodig met als gevolg dat de teams zich betrokken voelen bij het project. Deze wederzijdse betrokkenheid tussen testengineers en testmanager heeft zich veelal bewezen als een unieke en krachtige formule om testtrajecten tot een succes te maken!

PROJECTMANAGER

Naast de certificaten zoals PRINCE2 / ITIL / IPMA / Agile die horen bij een volwassen projectmanager, beschikken onze professionals over een berg ervaring bij meerdere van onze klanten. Zij zijn onderhevig geweest aan de meest uiteenlopende situaties, wensen en eisen. Dit maakt hen tot standvastige en gedreven leiders die weten waar de stip op de horizon staat. Dankzij de multidisciplinaire houding hebben zij een brede kennis van IT en zijn zij nauw betrokken bij de uitvoerende teams. Hierdoor kunnen onze projectmanagers tijdig bijsturen wanneer dat nodig is. Zo voorkomen ze onnodig hoge kosten en maken ze het tijdig opleveren van de overeengekomen functionele features tot vanzelfsprekendheid. Hun sociale competenties zorgen ervoor dat er een natuurlijke klik is tussen het management, de leveranciers en de stakeholders. Dit leidt tot projecten die binnen tijd en budget worden opgeleverd die de verwachting van de stakeholders zal overtreffen!

Bekijk wie u voorgingen