Missie

DELTAISIS wil samen met haar klanten de kwaliteit en continuïteit van de IT dienstverlening structureel verbeteren. Wij leveren blijvende toegevoegde waarde door de daadwerkelijke behoefte in te vullen met passende toekomstgerichte oplossingen.
Kwalm werkwijze

Werkwijze

DELTAISIS kijkt vooruit en biedt blijvende toegevoegde waarde voor organisaties. In zowel nieuwe trends als bij aloude problemen omtrent kwaliteit in softwareontwikkeling ondersteunen wij organisaties met onze dienstverlening Kwaliteitsmanagement. Onze medewerkers opereren altijd in goede samenwerking met de business. Met hun inzet wordt kwalitatief goed werkende software opgeleverd.

Kernwaardes

Kennis en ontwikkeling

De klant voorop

Effectief én efficiënt

De IT sector is continu in beweging. Nieuwe trends en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De enige constante factor in de markt is die verandering. Als organisatie koesteren wij de flexibiliteit benodigd om in die wereld te presteren. Onze cultuur, mensen en diensten zijn gericht op het anticiperen en acteren op veranderingen in de markt. Op deze wijze helpen wij organisaties met het benutten van kansen en hun behoeftes op het gebied van kwaliteitsmanagement passend in te vullen.

Wij geloven dat mensen de sleutel zijn tot succes in elk softwareontwikkelingstraject. Naast de vanzelfsprekende up-to-date kennis op het gebied van testen, business analyse en agile, onderscheiden onze professionals zich door out-of-the-box te kunnen denken en hun sociaal-communicatieve vaardigheid. DELTAISIS zorgt met deze combinatie van organisatorische flexibiliteit, kennis en competenties voor de beste oplossingen voor onze klanten.

Naast de constante verandering in het land van softwareontwikkeling is ook zichtbaar dat onze klanten zich verder professionaliseren. In het verleden konden leveranciers succesvol zijn met standaardoplossingen. Daartegenover werd de klant centraal gesteld door volledig maatwerk te bieden. Wij geloven echter in een duurzame samenwerking waarin de klant voorop wordt gesteld. Niemand kent zijn context immers zo goed als de klant zelf.

DELTAISIS helpt haar klanten door oprechte aandacht voor en focus op hun specifieke business. Onze professionals brengen IT en business bij elkaar en zorgen voor draagvlak binnen de organisatie door middel van een  gouden combinatie van organisatiesensitiviteit en stakeholdermanagement skills. Een context gedreven aanpak getekend door betrokkenheid en drive en gericht op business value zorgen voor echte vooruitgang.

Benodigde kennis, beheersbare kosten, beperking van risico, verhoging van kwaliteit en tijdelijke capaciteit zijn allemaal herkenbare redenen om kwaliteitsmanagement te outsourcen. In onze ogen moet er altijd gestreefd worden naar kostenverlaging én kwaliteitsverhoging. Als IT partner hanteren wij dit principe om met onze klanten tot de juiste oplossingen te komen. Onze professionals hanteren dit om blijvende toegevoegde waarde te realiseren.

Effectiviteit en efficiëntie zit in onze genen. Het resultaat staat centraal waarbij kwaliteit van zowel product als proces essentieel zijn. We zijn snel up-to-speed door domeinkennis en lerend vermogen. In goede samenwerking met de klant en met brede kennis van methodes zorgen we dat dit resultaat behaald wordt tegen lage kosten. DELTAISIS zorgt altijd direct voor toegevoegde waarde op het gewenste niveau in de organisatie.

  • Pieter Oude Lohuis

    Pieter Oude Lohuis

    Commercieel Directeur