Workshop – Hoe beter te worden als Scrum Master

 In DeltaISIS, Werken Bij, Kwaliteitsmanagement

Twee weken geleden hebben we op initiatief van onze professionals zelf, een workshop Scrum mastery gehouden bij DELTAISIS. Veel van onze mensen werken in een Agile/Scrum omgeving, als teamlid (tester, analist, ontwikkelaar), als product owner of als scrummaster. Al onze kwaliteitsmanagement professionals hebben vanuit hun traineeship sowieso basis kennis en kunde op het gebied van Agile en Scrum in hun rugzak. Daarnaast zijn er verschillende collega’s reeds PSM gecertificeerd. Echter wordt van een scrummaster verwacht –de naam zegt het al- dat hij ook echt het Scrum framework meester is. Kortom, het kan nooit kwaad om samen de kennis over de rol scrummaster te verdiepen.

Op basis van de vragen vanuit de professionals hebben we verschillende onderwerpen behandeld, van ‘hoe ga je om met stakeholders buiten je team?’ tot ‘Tips rondom het wegnemen van impediments’. Door middel van brainstormsessies, modellen, blogposts, slides en open discussies zijn we in een razend tempo door de timebox van drie uur gevlogen.

TIPS

Ik wil niet specifiek een onderwerp uitlichten in deze post, wellicht dat dat op een later moment volgt. Wat ik wel wil pogen is een aantal belangrijke take-aways uit te lichten.

  1. In mijn optiek is het antwoord op elke vraag die een scrummaster heeft ten opzichte van zijn rol, ‘kijk wat de scrumguide voorschrijft’. Natuurlijk biedt dit ruimte voor speculatie en interpretatie, maar daar ligt altijd de basis.
  2. Draag zorg voor een zelfsturend team door je echt op te stellen als dienend leider: loop niet voor de troepen uit om de weg voor ze te banen, maar ondersteun het team op de vlakken waar zij het nodig hebben. Zelfsturend zijn van het team is een van de voornaamste doelstellingen.
  3. De taken en verantwoordelijkheden van de scrummaster die het meest ondergesneeuwd worden in de praktijk liggen op het vlak van zijn of haar service ten opzichte van de organisatie. Focus op het team is goed en nodig, maar de scrummaster is ook verantwoordelijk voor het coachen van de organisatie bij het correct adopteren van Scrum.
  4. Visualiseer! Creëer en coach het team op transparantie, zodat een goede omgeving ontstaat voor inspectie en adaptatie. Op die manier kan echte verbetering worden bereikt.
  5. Wat een aandachtspunt is voor veel teams is de ‘hoe-vraag’ van de sprintplanning. Leer het team het belang om te komen tot een plan voor de komende sprint, en zorg dat ze zich niet beperken tot ‘wat gaan we deze sprint doen’.
  6. Waar in de praktijk ook aandacht voor benodigd blijkt is de sprintreview. Voorkom dat het een pure demo wordt! Een review moet interactief zijn en heeft als doel feedback te halen op het product. Als scrummaster dien je dat doel te stimuleren richting productowner, het team en de organisatie.

 

 

Recommended Posts